Zemplén Quality Bt.
  Cégbemutatás  
  Szolgáltatások  
  Közbeszerzések  
  Sátoraljaújhely  
  Hírek  
  Referenciák  
Bemutatkozás
Elérhetőség
Cégadatok
Cégkivonat (Pdf)
Felelősségbiztosítás (Pdf)
Határozat a Tanácsadói névjegyzékbe történő bejegyzésről (pdf)
Weather by Freemeteo.com

KÖZBESZERZÉS

I. Ajánlatkérőknek:
1. Általános közbeszerzési tanácsadás
2. Közbeszerzési munkahelyi képzés
3. Közbeszerzési szabályzat elkészítése
4. Éves összesített közbeszerzési terv elkészítése
5. Éves statisztikai összegezés elkészítése
6. Közbeszerzési eljárás előkészítése
7. Közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása

II. Ajánlattevőknek:
8. Általános közbeszerzési tanácsadás Ajánlattevőknek
9. Közbeszerzési ajánlat elkészítése
10. Tenderfigyelés

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK

III. Általános műszaki tanácsadás
IV. Hirdetés, reklám
V. Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

=================================================================
1. Általános közbeszerzési tanácsadás
Ajánlatkérők beszerzéseinek megindítását megelőzően a Kbt., valamint egyéb jogszabályok, rendelkezések alkalmazásával kapcsolatos tanácsadás. Tájékoztatás az irányadó szabályokról, a beszerzés előkészítésről, és a teljes közbeszerzési folyamatról.
Vissza a lap tetejére

2. Közbeszerzési munkahelyi képzés
A közbeszerzési törvény és annak alkalmazásával kapcsolatos jogszabályi és gyakorlati ismeretek biztosítása a beszerzési folyamatban résztvevők számára. A munkahelyi képzés során összefoglaló jelleggel ismertetésre kerül az adott intézmény sajátosságainak megfelelően alkalmazandó szabályrendszer, kiemelve az egyes fázisokban résztvevők legfontosabb feladatait.
Vissza a lap tetejére

3. Közbeszerzési szabályzat elkészítése
Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket. Az Ajánlatkérő bekért adatok és helyszíni konzultáció alapján készítjük el a fenti kritériumoknak megfelelő szabályzatot, melyet - igény esetén – a jogszabályváltozások alapján módosítunk.
Vissza a lap tetejére

4. Éves összesített közbeszerzési terv elkészítése
A Kbt. 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők – kivéve az V. fejezet szerint eljáró ilyen ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet – a költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A tervet az ajánlatkérőtől bekért adatok alapján készítjük el, igény esetén az évközi változásokat átvezetjük.
Vissza a lap tetejére

5. Éves statisztikai összegezés elkészítése
Az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzések Tanácsának. Az összegzést az ajánlatkérőtől bekért adatok alapján készítjük el, igény esetén a Közbeszerzések Tanácsa részére megküldjük.
Vissza a lap tetejére

6. Közbeszerzési eljárás előkészítése
Az ajánlatkérő közbeszerzési tervében szereplő beszerzések figyelembevételével az adott beszerzés eljárástípusának meghatározását, az előzetes piacfelmérést, az ajánlattételi felhívás és dokumentáció előkészítését valósítjuk meg, mely alapján a konkrét eljárás megindítására alkalmas előkészítő anyagot adunk át.
Vissza a lap tetejére

7. Közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
Ajánlatkérő beszerzési eljárása előkészítő, lebonyolító és adminisztrációs feladatainak végrehajtása hivatalos közbeszerzési tanácsadóként.
Ennek keretében az eljárás megindítását megelőző előkészítési javaslattól a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató feladásáig a közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi adminisztratív feladat ellátása, illetve annak lezárását követően az eljárási dokumentumok iratjegyzék szerinti átadása.
Vissza a lap tetejére

8. Általános közbeszerzési tanácsadás Ajánlattevőknek
Adott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és dokumentációja alapján az ajánlattétel lehetőségére, feltételeire vonatkozó közbeszerzési szabályok ismertetése, a bírálatra és szakmai értékelésre vonatkozó gyakorlati tapasztalatok bemutatása.
Vissza a lap tetejére

9. Közbeszerzési ajánlat elkészítése
Adott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és dokumentációja alapján az ajánlat összeállításához szükséges iratok körének meghatározása, a dokumentumok előkészítése, majd a szakmai ajánlat átvételét követően az ajánlat összeállítása. Ellenőrzést követően a sokszorosítás, illetve a formai követelményeknek megfelelő fűzés és beadásra történő előkészítés. Ajánlattevő részére szakmai segítségnyújtás az eljárás lezárásáig.
Vissza a lap tetejére

10. Tenderfigyelés
Az EU Hivatalos lapjában és a Közbeszerzési Értesítőben megjelenő tenderek figyelése, előre meghatározott feltételek ( tárgy, hely, érték, stb.) szerinti szűrése, és összefoglaló küldése az ajánlattevő részére.
Vissza a lap tetejére

III. Általános műszaki tanácsadás
Építési, energetikai, egészségügyi fejlesztések előkészítéséhez kapcsolódó műszaki és technológiai helyzetfelmérés, elemzés készítése.
Vissza a lap tetejére

IV. Hirdetés, reklám
- hirdetések tervezése és elhelyezése újságban, rádióban, televízióban,
interneten és egyéb médiában
- hirdetési kampány tervezése és megvalósítása
- szabadtéri hirdetés tervezése és elhelyezése
- hirdetési anyagok és minták terjesztése vagy kézbesítése
- standok és egyéb bemutatók, illetve hirdetési helyek készítése
- marketingkampány szervezése és lebonyolítása
- levélben továbbított hirdetés
- marketing-tanácsadás
Vissza a lap tetejére

V. Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- sokszorosítás, fénymásolás
- másolatkészítés
- dokumentumszerkesztés vagy korrektúra
- gépelés, szövegszerkesztés
- titkársági tevékenységek
- levél vagy összefoglaló írása
Vissza a lap tetejére

Bejelentkezés
Felhasználónév
JelszóKeresés

tárhely
tárhely webtárhely
Legfrissebb

 
info@kozbeszerzesi.hu